Aktualności
OZE Capital
OZE Capital
OZE Capital

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku OZE Capital S.A.

Zarząd Spółki OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie informuje, że raporty okresowe jednostkowe oraz skonsolidowane w roku obrotowym 2021 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

• raport okresowy za IV kwartał 2020 r. – 12 lutego 2021 roku;

• raport okresowy za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 roku;

• raport roczny za 2020 r. – 05 maja 2021 roku;

• raport okresowy za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 roku;

• raport okresowy za III kwartał 2021 r. – 12 listopada 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.