Aktualności
OZE Capital
OZE Capital
OZE Capital

Podpisanie umowy na realizację projektu OZE przez Semper Power Sp. z o.o.

Spółka powiązana Semper Power Sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Trawniki na wykonanie 88 szt. kotłów na biomasę w ramach projektów „Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I i Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Wartość przedmiotu umowy to 1 282 500,00 zł.

W ramach umowy planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dla każdej z 88 lokalizacji, dostawa oraz montaż 88 sztuk kotłów na biomasę.

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe spółki Semper Power Sp. z o.o. w roku 2021.