Aktualności
OZE Capital
OZE Capital
OZE Capital

Uchwały podjęte przez ZWZA OZE Capital S.A.

W dniu 16.06.2021 roku w siedzibie spółki OZE Capital S.A. w Iławie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym min. zatwierdzone zostały jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy oraz podjęto uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w zakładce Relacje Inwestorskie, Raporty EBI lub pod linkiem Uchwały