Aktualności
OZE Capital
OZE Capital
OZE Capital

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą OZE Capital Spółka Akcyjna

Zarząd OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie informuje, że w dniu 4 lutego 2021 roku zawarł z Prosper Capital Domem Maklerskim S.A. umowę świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy na potrzeby ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO akcji serii D, to jest od dnia złożenia wniosku o wprowadzenie tych akcji do obrotu do dnia pierwszego ich notowania.