Aktualności
OZE Capital
OZE Capital
OZE Capital

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE Capital S.A. na dzień 16 czerwca 2021r.

Zarząd OZE Capital S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2021 roku w siedzibie Spółki. Treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika dostępne są w zakładce Walne Zgromadzenia.