OZE Capital

OZE Capital

Akcjonariat

Kapitał zakładowy emitenta tworzy 32 400 000 akcji, w tym:

Wartość nominalna każdej akcji emitenta wynosi 1 zł.

Akcjonariuszl.akcji% akcjil.głosów% głosów
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna *16 867 10052,0616 867 10052,06