Misja, wizja i cele Grupy

OZE CAPITAL SA to grupa kapitałowa działająca na rynku odnawialnych źródeł energii.

OZE Capital
OZE Capital

Misja i wizja Grupy

Tworzymy zespół, który wierzy że odnawialne źródła energii stanowią przyszłość dla bezpieczeństwa nas i naszej planety. Chcemy, by dostęp do zielonej energii był możliwy dla każdego, dlatego naszą misją jest dać klientom nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które nie tylko pozwolą obniżyć koszty energii, ale też wpłyną pozytywnie na otaczające nas środowisko.

Za cel stawiamy sobie poprawę stanu środowiska – przede wszystkim powietrza atmosferycznego, ograniczenie kosztów energii elektrycznej, zmniejszenie kosztów pozyskiwania energii cieplnej, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski.

Pragniemy, aby oferta Grupy w pełni zadawalała różnorodne wymagania klientów i przyczyniała się do ich sukcesów.

OZE Capital
OZE Capital
OZE Capital
OZE Capital

Cel strategiczny Grupy

Zbudowanie pozycji znaczącej Grupy Kapitałowej działającej na rynku odnawialnych źródeł energii poprzez zwiększenie udziału w rynku krajowym i europejskim w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań fotowoltaicznych, pomp ciepła, wytwarzania i zarządzania energią elektryczną i cieplną oraz w obszarach uzupełniających (magazynowanie energii, finansowanie inwestycji, pozostałe instalacje OZE).

Celem jest osiągniecie pozycji w czołowej dziesiątce firm oferujących kompleksową realizację projektów fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła.

Nasze przewagi konkurencyjne

OZE Capital

Specjalizacja

Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy specjalistami w obszarze OZE. Od ponad 10 lat specjalizujemy się w dostarczaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie OZE dla osób indywidualnych, firm oraz JST.

OZE Capital

Kompleksowość

Działamy na różnych płaszczyznach: montujemy, projektujemy, koordynujemy projekty OZE realizowane przez JST, opracowujemy wnioski o dofinansowanie, audyty efektywności energetycznej, strategie, prowadzimy nadzory inwestorskie.

OZE Capital

Wiedza

Na bieżąco analizujemy przepisy prawa, szkolimy się z rozwiązań funkcjonalnych i produktowych, śledzimy dostępne źródła finansowania inwestycji, jesteśmy członkami Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV.

OZE Capital

Zaangażowanie

Angażujemy się w każdy projekt, nie poddając się nawet, gdy wystąpią trudności.

OZE Capital

Współpraca

Stajemy się stałymi doradcami i partnerami JST i przedsiębiorstw wpływając na ich sukces związany z ochroną środowiska, polepszaniem warunków życia, obniżaniem kosztów operacyjnych.

OZE Capital

Finansowanie

Posiadamy dostęp do źródeł finansowania projektów zarówno dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, JST, jak również do realizacji projektów własnych.