Dokumenty spółki

OZE Capital

Statut spółki

Dobre praktyki

Memorandum informacyjne

Dokument informacyjny – pobierz

Komunikat aktualizacyjny nr 1 do Memorandum – pobierz

Komunikat aktualizacyjny nr 2 do Memorandum – pobierz

Komunikat aktualizacyjny nr 3 do Memorandum – pobierz

Komunikat aktualizacyjny nr 4 do Memorandum – pobierz

Aneks nr 1 do Memorandum – pobierz