Strategia

OZE Capital
OZE Capital

Główne założenia strategii

W naszych założeniach określiliśmy szczegółowe cele w zakresie działalności związanej z odnawialnymi źródłami energii.
Wykorzystując dynamikę rynku oraz jego otoczenia przy uwzględnieniu istniejących oraz pojawiających się nowych możliwości w zakresie finansowania inwestycji na rynku „zielonej energii” widzimy duże możliwości zwiększenia efektywności działania. Poniżej przedstawiamy ogólne kierunki rozwoju.

OZE Capital

Kierunki rozwoju grupy

na lata 2021-2025

OZE Capital

Zwiększenie udziału w rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób indywidualnych

1

OZE Capital

Zwiększenie udziału w rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw – instalacje do 5o kWp realizowane w różnych wariantach finansowych

2

OZE Capital

Zwiększenie udziału w rynku mikroinstalacji PV dla przedsiębiorstw – instalacje o mocy większej niż 5o kWp do 1 MWp – realizowane w różnych wariantach finansowych

3

OZE Capital

Budowa farm fotowoltaicznych dla inwestorów oraz budowa własnych farm fotowoltaicznych – instalacje powyżej 1MWp

4

OZE Capital

Rozwój kompetencji oraz oferowanych produktów i usług w obszarze pomp ciepła, kotłów na biomasę, kotłów gazowych, elektrodowych, a także rekuperacji, automatyki w zarządzaniu energią, magazynowaniem energii i e-mobility

5

OZE Capital

Rozwój w obszarach uzupełniających: nadzór inwestorski, audyty dla firm, audyty dla JST, programy funkcjonalno-użytkowe

6

OZE Capital

Zwiększenie udziału w rynku usług związanych z pozyskiwaniem środków dla JST w obszarze OZE – wprowadzenie nowych usług, stworzenie kompleksowej oferty w obszarze wsparcia JST w kontekście kolejnego okresu programowania

7

OZE Capital

Pozyskanie dofinansowania oraz realizacja własnych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze OZE

8

Poznaj pełną strategię