O spółce

OZE Capital
OZE Capital

Tworzymy silną grupę kapitałową.

Realizując powstałą w latach 2016-2017 koncepcję wykorzystania możliwości rozwijającego się rynku Odnawialnych Źródeł energii tworzymy silną Grupę Kapitałową oferującą klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła, wytwarzania i zarządzania energią elektryczną i cieplną oraz w obszarach uzupełniających (magazynowanie energii, finansowanie inwestycji, pozostałe instalacje OZE). 

Grupa kapitałowa będzie budować swoją wartość poprzez akwizycję nowych podmiotów działających w branży OZE (mających wieloletnie doświadczenie na rynku) oraz rozwój Spółek wchodzących w jej skład.

OZE Capital