Raporty

24.06.2024ESPI 4/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OZE
Capital S.A. w dniu 24.06.2024
https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/06/espi_4.2024_5-zwza.pdf
27.05.2024ESPI 3/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2024 r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/05/Ogloszenie-OZE-CAPITAL-ZWZA-27.05.2024.pdf
26.04.2024ESPI 2/2024 Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2024 z dnia 05.01.2024 r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/05/espi_oze_2.2024.pdf
05.01.2024ESPI 1/2024 Zawarcie istotnej umowy nabycia i zbycia aktywówhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/01/espi_1.2024_umowa-nabycia-i-zbycia_BT.pdf

09.10.2023ESPI 10/2023 Korekta raportu bieżącego ESPI nr 4/2023 z dnia 31.03.2023 r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/10/oze_espi_10.2023_korekta.pdf
09.10.2023Skorygowany raport okresowy za 2 kwartał 2023 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/10/OZE-2K2023-korekta.pdf
09.08.2023ESPI 9/2023 Podpisanie umowy Konsorcjum do produkcji systemów rozminowania.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/08/espi_oze_9.2023.pdf
10.07.2023ESPI 8/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OZE
Capital S.A. w dniu 10.07.2023 roku
https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/07/espi_oze_8.2023_5-zwz.pdf
23.06.2023ESPI 7/2023 Zawarcie istotnej transakcjihttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/espi_oze_7.2023.pdf
13.06.2023ESPI 6/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 lipca 2023 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/espi_oze_6.2023_ZWZA-10.07.2023.pdf
11.05.2023ESPI 5/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OZE
Capital S.A. w dniu 11.05.2023 roku
https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/05/oze_espi_5.2023.pdf
31.03.2023ESPI 4/2023 Zbycie udziałów w Spółce Sylen Energy Sp. z o.o.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/04/oze_espi_4.2023.pdf
15.03.2023ESPI 3/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 kwietnia 2023 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/03/oze_espi_3.2023_NWZ.pdf
04.01.2023ESPI 2/2023 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2023https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/01/oze_espi_2.2023.pdf
02.01.2023ESPI 1/2023 Nabycie udziałów w spółce PURE ENERGY LLChttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/01/oze_espi_1.2023.pdf

22.12.2022ESPI 9/2022 Zbycie pakietu akcji w spółce zależnejhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/01/ESPI-9_2022.pdf
06.12.2022ESPI 8/2022 Uruchomienie linii technologicznej do produkcji elementów do fotowoltaiki.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/12/oze_espi_8_2022.pdf
02.12.2022ESPI 7/2022 Powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MARhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/12/oze_espi_7.2022.pdf
02.12.2022Załącznik 3 – Powiadomienie 2https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/12/Powiadomienie-nr-2.pdf
02.12.2022Załącznik 2 – Korekta powiadomienia 1https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/12/Korekta-do-powiadomienia-nr-1.pdf
02.12.2022Załącznik 1 – Powiadomienie 1https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/12/Powiadomienie-nr-1.pdf
24.06.2022ESPI 6/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OZE
Capital S.A. w dniu 21.06.2021 roku
https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/08/oze_espi_6.2022_lista-5.pdf
24.05.2022ESPI 5/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2022 r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/05/oze_espi_5.2022_zwolanie-ZWZA.pdf
13.05.2022ESPI 4/2022 Zawarcie istotnych umówhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/05/ESPI-4-2022.pdf
13.05.2022ESPI 3/2022 Rozwiązanie umowy objęcia akcjihttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/05/ESPI-3-2022.pdf
13.05.2022ESPI 2/2022 Korekta raportu bieżącego ESPI nr 7/2020 z dnia 01.10.2020 rhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/05/ESPI-2-2022.pdf
28.04.2022ESPI 1/2022 Rejestracja połączenia OZE Capital S.A. ze spółką zależną OZE Obrót sp. z o.o.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/05/espi_oze_1.2022.pdf

06.12.2021ESPI 21/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OZE
Capital S.A. w dniu 06.12.2021 roku
https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/12/rb_espi_oze_21.2021.pdf
26.11.2021ESPI 20/2021 Zawarcie umowy o współpracy w obszarze realizacji inwestycji fotowoltaicznychhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/11/espi_oze_20.2021..pdf
12.11.2021ESPI 19/2021 Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną OZE Obrót Sp. z o.o.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/11/epsi_oze_19.2021_drugie-zawiadomienie.pdf
08.11.2021ESPI 18/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 06 grudnia 2021 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/11/rb_espi_18.2021_NWZ.pdf
29.10.2021ESPI 17/2021 Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną OZE Obrót Sp. z o.o.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/10/ESPI-17.pdf
29.10.2021Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną OZE Obrót Sp. z o.o. – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/10/Plan-polaczenia.pdf
29.10.2021ESPI 16/2021 Zamiar połączenia ze spółką zależną OZE Obrót sp. z o.o.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/10/ESPI-16.pdf
30.09.2021ESPI 15/2021 Zawarcie istotnych umówhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/10/oze_espi_15.2021.pdf
27.09.2021ESPI 14/2021 Nabycie 100% udziałów w spółce posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymihttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/09/oze_espi_14.2021.pdf
03.08.2021ESPI 13/2021 Podjęcie decyzji w sprawie upublicznienia spółki powiązanej Semper Power Sp. z o.o.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/08/ESPI-13.pdf
30.07.2021ESPI 12/2021 Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy z ekspertami gazu i ropy w stanie Teksas, USAhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/08/ESPI-12_2021.pdf
28.06.2021ESPI 11/2021 Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółkihttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/07/oze_epsi_11.2021.pdf
17.06.2021ESPI 10/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OZE Capital
S.A. w dniu 16 czerwca 2021 roku
https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/06/oze_espi_10.2021.pdf
02.06.2021ESPI 9/2021 Podpisanie umowy na realizacje projektu OZE przez podmiot powiązany z Emitentemhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/06/Espi-9.pdf
28.05.2021ESPI 8/2021 Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki posiadającej koncesję na obrót energią
elektryczną i paliwami gazowymi
https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/oze_espi_8.2021.pdf
20.05.2021ESPI 7/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2021https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/espi_oze_7.2021.pdf
19.05.2021ESPI 6/2021 Podjęcie decyzji w sprawie upublicznienia spółki zależnej Agro Steel Sp. z o.o.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/espi_oze_6.2021.pdf
17.05.2021ESPI 5/2021 Podpisanie umowy zakupu linii technologicznej do produkcji elementów konstrukcyjnych do instalacji
fotowoltaicznych
https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/espi_oze_5.2021.pdf
23.04.2021ESPI 4/2021 Podjęcie decyzji w przedmiocie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta i o wyłączeniu jednostki
zależnej spod konsolidacji
/wp-content/uploads/2021/04/espi_4.2021_oze.pdf
01.04.2021ESPI 3/2021 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta/wp-content/uploads/docs/2021/04/ESPI_OZE_3.2021.pdf
01.04.2021Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta – Załącznik/wp-content/uploads/docs/2021/04/OZECapitalSAzawiadomienie.pdf
15.02.2021ESPI 2/2021 Podpisanie umów na realizację projektów OZE przez podmiot powiązany w Emitentem/wp-content/uploads/docs/2021/02/Podpisanie umów na realizację projektów OZE przez podmiot powiązany z Emitentem.pdf
12.02.2021ESPI 1/2021 Podpisanie umowy na realizację projektu OZE przez podmiot powiązany z Emitentem/wp-content/uploads/docs/2021/02/oze espi 1.2021.pdf

22.12.2020Nabycie akcji emitenta przez osobę nadzorującąhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/12/csy_espi_16_2020.pdf
22.12.2020Nabycie akcji emitenta przez osobę nadzorującą – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/12/Zawiadomienie.pdf
21.12.2020Uzyskanie finansowania dla projektu OZEhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/12/csy_espi_15.2020.pdf
14.12.2020Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji CSY S.A.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/12/espi_csy_14.2020.pdf
18.11.2020Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji CSY S.A.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/11/csy_espi_13.2020.pdf
12.11.2020Przyjęcie strategii działania grupy kapitałowej CSY – treść raportuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/11/espi_csy_12.2020.pdf
12.11.2020Przyjęcie strategii działania grupy kapitałowej CSY – Strategiahttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/11/Startegia_12.11.2020-final.pdf
04.11.2020Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA CSY S.A. w dniu 04.11.2020 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/11/CSY_espi_11.2020.pdf
03.11.2020Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji CSY S.A.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/11/espi_csy_10.2020.pdf
19.10.2020Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji CSY S.A.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/10/csy_espi_9_2020.pdf
02.10.2020Przejęcie spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/10/CSY-SA-7_2020-Przejecie-spolki-Ciasteczka-z-Krakowa-S.A.-z-siedziba-w-Sieprawiu.pdf
01.10.2020Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia akcji CSY S.A.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/10/csy_espi_6_2020.pdf
25.09.2020Powiadomienie o transakcji w trybie Art.19 MARhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/09/csy_espi_4_2020.pdf
25.09.2020Powiadomienie MAR – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/09/Powiadomienie-o-transakcjach-art.-19-MAR-24.09.2020.pdf
22.09.2020Nabycie udziałów w spółce Semper Power Sp. z o.o.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/09/csy_espi_3_2020.pdf
01.09.2020Utworzenie spółek zależnychhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/09/espi_csy_2_2020.pdf
01.07.2020Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA CSY S.A. w dniu 30.06.2020 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/07/csy_espi_1_2020.pdf

26.06.2019Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA CSY S.A. w dniu 26.06.2019 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/06/csy_espi_1_2019.pdf

25.06.2018Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA CSY S.A. w dniu 25.06.2018 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/06/csy_espi_1_2018.pdf

06.06.2017Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA CSY S.A. w dniu 07.06.2016 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/06/csy_espi_1_2017.pdf

06.01.2016Transakcja podmiotu powiązanego z Członkami Rady Nadzorczejhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/01/csy_espi_4_2016.pdf
05.01.2016Transakcja podmiotu powiązanego z Członkiem Zarząduhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/01/csy_espi_3_2016.pdf
05.01.2016Transakcja podmiotu powiązanego z Członkiem Zarząduhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/01/csy_espi_2_2016.pdf
05.01.2016Zmiana stanu posiadania akcji.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/01/csy_espi_1_2016.pdf

03.12.2015Zmiana stanu posiadania akcji. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/12/csy_espi_16_2015.pdf
03.12.2015Zmiana stanu posiadania akcji. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/12/csy_espi_15_2015.pdf
03.12.2015Zmiana stanu posiadania akcji. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/12/csy_espi_14_2015.pdf
30.11.2015Zmiana stanu posiadania akcji. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/11/csy_espi_13_2015.pdf
30.11.2015Zmiana stanu posiadania akcji. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/11/csy_espi_12_2015.pdf
30.11.2015Zmiana stanu posiadania akcji. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/11/csy_espi_11_2015.pdf
05.10.2015Zmiana stanu posiadania akcji. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/10/csy_espi_10_2015.pdf
05.10.2015Zmiana stanu posiadania akcji. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/10/csy_espi_9_2015.pdf
05.10.2015Zmiana stanu posiadania akcji. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/10/csy_espi_8_2015.pdf
03.07.2015Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA CSY S.A. w dniu 29.06.2015 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/07/csy_espi_7_2015.pdf
24.04.2015Zmiana stanu posiadania akcji emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/04/csy_espi_6_2015.pdf
24.04.2015Zmiana stanu posiadania akcji emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/04/csy_espi_5_2015.pdf
24.04.2015Zmiana stanu posiadania akcji emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/04/csy_espi_4_2015.pdf
18.04.2015Zmiana stanu posiadania akcji emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/04/csy_espi_3_2015.pdf
18.04.2015Zmiana stanu posiadania akcji emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/04/csy_espi_2_2015.pdf
18.04.2015Zmiana stanu posiadania akcji emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/04/csy_espi_1_2015.pdf

12.08.2014Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/08/csy_espi_8_2014.pdf
27.06.2014Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA CSY S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/06/csy_espi_7_2014.pdf
03.04.2014Transakcja podmiotu powiązanego z członkiem rady nadzorczej Emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/04/csy_espi_6_2014.pdf
03.04.2014Transakcja podmiotu powiązanego z członkiem rady nadzorczej Emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/04/csy_espi_5_2014.pdf
03.04.2014Transakcja podmiotu powiązanego z członkiem rady nadzorczej Emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/04/csy_espi_4_2014.pdf
02.04.2014Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/04/csy_espi_3_2014.pdf
02.04.2014Pośrednia zmiana stanu posiadania akcji Emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/04/csy_espi_2_2014.pdf
02.04.2014Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/04/csy_espi_1_2014.pdf

21.10.2013Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA CSY S.A w dniu 21 października 2013 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/10/csy_espi_4_2013.pdf
05.06.2013Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA CSY S.A w dniu 5 czerwca 2013 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/06/csy_espi_3_2013.pdf
10.05.2013Projekty uchwał ZWZA CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/05/csy_espi_2_2013.pdf
10.05.2013Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A. na dzień 5 czerwca 2013 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/05/csy_espi_1_2013.pdf

29.06.2012Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA CSY S.A. w dniu 28 czerwca 2012 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/06/103_rb_0_738ee1428dd95ce538f46608eb8fb730.pdf
01.06.2012Projekty uchwał ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/06/94_rb_0_4d18f0063dce832395bd3e28afb64440.pdf
01.06.2012Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 28 czerwca 2012 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/06/93_rb_0_17ed510fdf0df0e24a57754b4f28d97a.pdf
01.06.2012Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. na dzień 28 czerwca 2012 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/06/92_rb_0_07756880f0dc8c3cec8996014279c7a1.pdf

20.12.2011Akcjonariusze posiadający ponad 5% na NWZA CSY S.A. w dniu 19 grudnia 2011 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/12/csy_espi_18_2011.pdf
24.11.2011Korekta raportu dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A.- Załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/11/csy_espi_17_2011.pdf
24.11.2011Korekta raportu dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/11/csy_espi_16_2011.pdf
23.11.2011Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 2 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/11/csy_espi_15_2011.pdf
23.11.2011Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 1 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/11/csy_espi_14_2011.pdf
23.11.2011Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/11/csy_espi_13_2011.pdf
22.11.2011Zmiany w akcjonariacie Emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/11/csy_espi_12_2011.pdf
22.11.2011Zmiany w akcjonariacie Emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/11/csy_espi_11_2011.pdf
29.06.2011Korekta raportu bieżącego nr 8/2011 – Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2011r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/06/csy_espi_10_2011.pdf
29.06.2011Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2011r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/06/csy_espi_9_2011.pdf
02.06.2011Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 2 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/06/csy_espi_8_2011.pdf
02.06.2011Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 1 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/06/csy_espi_7_2011.pdf
02.06.2011Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/06/csy_espi_6_2011.pdf
03.05.2011Informacja o nabyciu/zbyciu akcj i przez osoby zobowiązane https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/05/csy_espi_5_2011.pdf
05.01.2011Informacja o nabyciu/zbyciu akcji przez osoby zobowiązane https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/01/csy_espi_4_2011.pdf
03.01.2011Korekta raportu bieżącego nr 2/2011 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/01/csy_espi_3_2011.pdf
03.01.2011Zmiany w akcjonariacie emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/01/csy_espi_2_2011.pdf
03.01.2011Zmiany w akcjonariacie emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/01/csy_espi_1_2011.pdf

30.12.2010Zawiadomienie o zrnianie stanu posiadania akcji Emitentahttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2010/12/15_rb_0_cf81c531587adf9a5968c0537cce636a.pdf
|
https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2010/12/15_rb_0_cf81c531587adf9a5968c0537cce636a.pdf
30.12.2010Przystąpienie do systemu ESPIhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2010/12/14_rb_0_4557c6cd4ac533e344d15b589d0b59e4.pdf

24.06.2024EBI 7/2024 Uchwały podjęte na ZWZA OZE Capital S.A. w dniu 24.06.2024https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/06/ebi_7.2024_podjete-uchwaly.pdf
24.06.2024Treść uchwał podjętych na ZWZA OZE Capital S.A. w dniu 24.06.2024https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/06/zwza_oze-capital_podjete-uchwaly.pdf
27.05.2024EBI 6/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2024 r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/05/Ogloszenie-OZE-CAPITAL-ZWZA-27.05.2024.pdf
15.04.2024EBI 3/2024 Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnegohttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/04/oze_ebi_3.2024_lad-korporacyjny.pdf
15.04.2024Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024 OZE Capital Spółka Akcyjnahttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/04/dobre-praktyki-2024-OZE-Capital-1.pdf
22.01.2024EBI 1/2024 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/01/ebi_oze_1.2024_harmonogram-2024.pdf

09.10.2023EBI 17/2023 Korekta raportu okresowego za II kwartał 2023https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/10/oze_ebi_17.2023_korekta.pdf
10.07.2023EBI 15/2023 Uchwały podjęte na ZWZA OZE Capital S.A. w dniu 10.07.2023 r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/07/ebi_oze_15.2023_zwz-podjete-uchwaly.pdf
10.07.2023Treść uchwał podjętych na ZWZA OZE Capital S.A. w dniu 10.07.2023 r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/07/oze-capital_podjete-uchwaly_zwza_10.07.2023.pdf
10.07.2023Wyszczególnienie zmian w statuciehttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/07/zwza_oze-capital_wyszczegolnienie-zmian-w-statucie.pdf
27.06.2023 EBI 14/2023 Nałożenie na spółkę środka dyscyplinującegohttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/ebi_oze_14.2023_kara-gpw.pdf
13.06.2023 EBI 13/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 lipca 2023https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/ebi_oze_13.2023_zwza_10.07.2023.pdf
30.05.2023EBI 10/2023 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/05/ebi_oze_10.2023.pdf
24.05.2023EBI 9/2023 Uzupełnienie – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej OZE Capital S.A.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/05/OZE_ebi_9.2023_uzupelnienie_zmiany-w-RN.pdf
24.05.2023Życiorys zawodowy – Załącznik 1https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/05/CV_Tomasz-Czujko_OZE.pdf
24.05.2023Życiorys zawodowy – Załącznik 2https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/05/CV_Maciej-Szostek_OZE.pdf
11.05.2023EBI 7/2023 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej OZE Capital S.A.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/05/oze_ebi_7.2023.pdf
11.05.2023EBI 6/2023 Uchwały podjęte na NWZA OZE Capital S.A. w dniu 11.05.2023r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/05/oze_ebi_6.2023.pdf
11.05.2023Treść uchwał podjętych na NWZA OZE Capital S.A. w dniu 11.05.2023 r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/05/Tresc-podjetych-uchwal_nwz_11.05.2023.pdf
12.04.2023EBI 5/2023 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE Capital Spółka Akcyjna i treść podjętych uchwał.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/04/oze_ebi_5.2023_przerwa-nwz.pdf
12.04.2023Treść uchwał podjętych na NWZA OZE Capital S.A. w dniu 12.04.2023 r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/04/Tresc-podjetych-uchwal_nwz-12.04.2023.pdf
15.03.2023EBI 4/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 kwietnia 2023 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/03/oze_ebi_4.2023_NWZ.pdf
24.02.2023EBI 3/2023 Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2022-2023https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/02/oze_ebi_3.2023.pdf
24.01.2023EBI 1/2023 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/01/oze_ebi_1.2023.pdf

12.08.2022EBI 13/2022 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2 kwartał 2022r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/08/ebi_oze_13.2022.pdf
24.06.2022EBI 12/2022 Uchwały podjęte na ZWZA OZE Capital S.A. w dniu 21.06.2022 r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/08/oze_ebi_12.2022_tresc-raportu.pdf
24.06.2022Treść uchwał podjętych na ZWZA OZE Capital S.A. w dniu 21.06.2022 r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/08/oze_zwz_21.06.2022_podjete-uchwaly.pdf
14.06.2022EBI 11/2022 Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcąhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/06/oze_ebi_11.2022.pdf
24.05.2022EBI 10/2022 Ogłoszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2022 r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/05/oze_ebi_10.2022_zwolanie-ZWZA.pdf
10.05.2022EBI 8/2022 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 1 kwartał 2022r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/05/oze_ebi_8.2022.pdf
04.03.2022EBI 4/2022 Kooptacja Członka Rady Nadzorczejhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/03/ebi_oze_4.2022_kooptacja.pdf
26.01.2022EBI 2/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/01/oze_ebi_2.2022_harmonogram-2022.pdf
03.01.2022EBI 1/2022 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczejhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/01/oze_ebi_1.2022.pdf

06.12.2021EBI 16/2021 Treść uchwał podjętych na NWZA OZE Capital S.A. w dniu 6 grudnia 2021 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/12/rb_ebi_oze_16.2021.pdf
06.12.2021Treść uchwał podjętych na NWZA OZE Capital S.A. w dniu 6 grudnia 2021 roku – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/12/oze-capital_podjete-uchwaly_NWZ-06.12.2021.pdf
08.11.2021EBI 14/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 06 grudnia
2021 roku
https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/11/rb-ebi_14.2021-NWZ.pdf
17.07.2021EBI 11/2021 Zmiany w Radzie Nadzorczejhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/07/oze_ebi_11.2021.pdf
17.07.2021Zmiany w Radzie Nadzorczej – Załącznik 1https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/07/CV-Pawel-Matyaszczyk.pdf
17.06.2021Zmiany w Radzie Nadzorczej – Załącznik 2https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/06/OZE_podjete-uchwaly_ZWZ-16.06.2021.pdf
17.06.2021EBI 10/2021 Zmiany w Radzie Nadzorczejhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/06/oze_ebi_10.2021.pdf
17.06.2021Zmiany w Radzie Nadzorczej – Załącznik 1https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/06/zyciorys-zawodowy_czlonek-RN_Lukasz-Karpinski.pdf
17.06.2021Zmiany w Radzie Nadzorczej – Załącznik 2https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/06/zyciorys-zawodowy_czlonek-RN_Witold-Adamczyk.pdf
17.06.2021EBI 9/2021 Treść uchwał podjętych na ZWZA OZE Capital S.A. w dniu 16 czerwca 2021 roku – Raporthttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/06/oze_ebi_9.2021.pdf
17.06.2021Treść uchwał podjętych na ZWZA OZE Capital S.A. w dniu 16 czerwca 2021 roku – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/06/OZE_podjete-uchwaly_ZWZ-16.06.2021.pdf
20.05.2021EBI 8/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2021https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/ebi_oze_8.2021.pdf
13.04.2021EBI 4/2021 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych za lata 2020-2021https://ozecapital.pl/oze_ebi_4-2021
04.02.2021EBI 2/2021 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą/wp-content/uploads/docs/2021/02/Zawracie umowy z Autoryzowanym Doradcą.pdf
29.01.2021EBI 1/2021 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku/wp-content/uploads/docs/2021/01/Harmonogram przekazywania raoprtów okresowych w 2021 roku.pdf

14.12.2020Rejestracja zmian w Statucie Emitenta – Raport https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/12/csy_ebi_21_2020.pdf
14.12.2020Rejestracja zmian w Statucie Emitenta – Statut https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/12/Statut-po-04.11.2020.pdf
04.12.2020Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/12/ebi_csy_20.2020.pdf
26.11.2020Zmiana adresu odbycia NWZ Emitenta zwołanego na dzień 28.01.2021r – ogłoszenie https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/11/Zmiana adresu odbycia NWZ Emitenta zwolanego na dzien 28.01.2021r – zalacznik_ogloszenie.pdf
18.11.2020Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/11/csy_ebi_19.2020.pdf
17.11.2020Korekta raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 04.11.2020 roku – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/11/csy_rb_ebi_18.2020.pdf
04.11.2020Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/11/CSY_EBI_16.2020.pdf
04.11.2020Treść uchwał podjętych na NWZA CSY S.A. z dniu 04.11.2020 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/11/csy_ebi_15.2020.pdf
04.11.2020Treść uchwał podjętych na NWZA CSY S.A. z dniu 04.11.2020 r. – uchwały https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/11/CSY_podjete-uchwaly_4112020.pdf
03.11.2020Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/11/ebi_csy_14.2020.pdf
03.11.2020Rejestracja zmian w statucie Emitenta -Statut https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/11/Rejestracja zmian w statucie Emitenta-zalacznik_Statut.pdf
19.10.2020Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/10/csy_rb_13_2020.pdf
09.10.2020Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 listopada 2020 r. – projekty uchwał https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/10/NWAZ-Projekty-uchwal-EBI-12.pdf
09.10.2020Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 listopada 2020 r. – treść ogłoszenia https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/10/NWZA-CSY-ogloszenie-EBI-12.pdf
01.10.2020Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/10/csy_ebi_11_2020.pdf
06.08.2020Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/08/csy_rb_9_2020.pdf
30.06.2020Treść uchwał podjętych na ZWZA CSY S.A. z dniu 30.06.2020 r. – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/06/CSY-SA_uchwały-ZWZA-30.06.2020.pdf
30.06.2020Treść uchwał podjętych na ZWZA CSY S.A. z dniu 30.06.2020 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/06/csy_rb_ebi_8.2020.pdf
30.06.2020Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/06/csy_rb_ebi_7.2020.pdf
18.06.2020Rejestracja zmian w statucie Emitenta -Statut https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/06/Rejestracja zmian w statucie Emitenta-zalacznik_Statut.pdf
03.06.2020Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 r. -projekty uchwał https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/06/ZWZA-CSY-SA-Projekty-uchwał-30.06.2020.pdf
03.06.2020Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 r. – treść ogłoszenia https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/06/ZWZA-CSY-SA-Ogłoszenie-30.06.2020.pdf
03.06.2020Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/06/csy_rb_6_2020.pdf
22.04.2020Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki CSY S.A. za rok 2019. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/04/csy_rb_3_2020.pdf
31.01.2020Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/01/CSY_rb_1_2020.pdf

11.09.2019Przystąpienie do Polskiej Grupy Motoryzacyjnej https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/09/csy_rb_11_2019.pdf
26.06.2019Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/06/CSY_EBI_9_2019.pdf
26.06.2019Treść uchwał podjętych na ZWZ CSY S.A. z dniu 26.06.2019 r. – ZAŁĄCZNIK https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/06/ZWZ_CSY_26.06.2019_podjęte-uchwały_załącznik.pdf
26.06.2019Treść uchwał podjętych na ZWZ CSY S.A. z dniu 26.06.2019 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/06/CSY_EBI_8_2019.pdf
29.05.2019Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26.06.2019 r.-załącznik_Projekty uchwał https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/05/ZWZ-CSY-Projekty-uchwał.pdf
29.05.2019Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26.06.2019 r.-załącznik_Ogłoszenie https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/05/ZWZ-CSY-Ogłoszenie.pdf
29.05.2019Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26.06.2019 r. oraz projekty uchwał https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/05/csy_rb_7_2019.pdf
29.01.2019Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/01/rb_csy_3_2019.pdf
25.01.2019Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 i 2019 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/01/rb_csy_2_2019.pdf
22.01.2019Rozwiązanie umowy na usługi audytorskie https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/01/csy_rb_1_2019.pdf

04.12.2018Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 i 2019 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/12/rb_csy_17_2018.pdf
30.11.2018Odwołanie Członka Zarządu CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/11/csy_rb_16_2018.pdf
18.10.2018Życiorys zawodowy nowego członka Zarządu Spółki-oświadczenie https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/10/rb_oświadczenie_grzegorz-wrona.pdf
18.10.2018Życiorys zawodowy nowego członka Zarządu Spółki (uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2018) https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/10/rb_csy_14_2018.pdf
17.09.2018Powołanie Prezesa Zarządu Spółki https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/09/RB_CSY_13_2018.pdf
12.09.2018Odwołanie Prezesa Zarządu CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/09/RB_CSY_12_2018.pdf
25.06.2018Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/06/RB_CSY_10_2018.pdf
25.06.2018Treść podjętych uchwał na ZWZA CSY S.A. w dniu 25.06.2018 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/06/RB_CSY_9_2018.pdf
25.05.2018Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 25 czerwca 2018 roku – PROJEKTY UCHWAŁ https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/05/ZWZ-CSY-Projekty-uchwał.pdf
25.05.2018Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 25 czerwca 2018 roku – OGŁOSZENIE https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/05/ZWZ-CSY-ogłoszenie.pdf
25.05.2018Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 25 czerwca 2018 roku oraz projekty uchwał. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/05/EBI_CSY_8_2018.pdf
08.02.2018Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/02/csy_rb_4_2018.pdf
29.01.2018Zmiany w składzie Zarządu – życiorys zawodowy nowego członka Zarządu-załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/01/rb_oświadczenie_michał-kielan_01.02.2018.pdf
29.01.2018Zmiany w składzie Zarządu – życiorys zawodowy nowego członka Zarządu https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/01/rb_ebi_3_2018.pdf
24.01.2018Zmiany w składzie Zarządu. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/01/csy_ebi_2_2018.pdf
11.01.2018Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/01/csy_rb_1_2018.pdf

17.10.2017Rezygnacja Prezesa Zarządu CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/10/RB_CSY_8_2017.pdf
05.06.2017Treść uchwał podjętych na ZWZA CSY S.A. w dniu 05.06.2017 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/06/csy_zwz_podjęte_uchwały_05.06.2017.pdf
05.06.2017Treść uchwał podjętych na ZWZA CSY S.A. w dniu 05.06.2017 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/06/csy_rb_6_2017.pdf
09.05.2017Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY SA na dzień 5 czerwca 2017 roku-załącznik-projekty uchwał https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/05/csy_projekty_uchwał_zwza_05.06.2017.pdf
09.05.2017Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY SA na dzień 5 czerwca 2017 roku-załącznik-ogłoszenie https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/05/csy_ogłoszenie_zwza_05.06.2017.pdf
09.05.2017Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY SA na dzień 5 czerwca 2017 roku oraz projekty uchwał https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/05/rb_4_2017.pdf
25.01.2017Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/01/rb_csy_1_2017.pdf

22.12.2016Zmiany w Zarządzie Spółki – Załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/12/Oświadczenie_Dobromir_Niewiński.pdf
22.12.2016Zmiany w Zarządzie Spółki https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/12/csy_ebi_21_2016.pdf
17.12.2016Wybór biegłego rewidenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/12/csy_ebi_20_2016.pdf
17.06.2016Życiorysy zaawodowe nowych członków RN – załącznik – J.Tobolska https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Raport bieżący EBI nr 24-2016.pdf
17.06.2016Zyciorysy zawodowe nowych członków RN – załącznik A.Niedziela https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Raport bieżący EBI nr 23-2016.pdf
17.06.2016Życiorysy zawodowe nowych członków RN (uzupełnienie raportów nr 7/2016 i 16/2016) https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Raport bieżący EBI nr 22-2016.pdf
08.06.2016Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Raport bieżący EBI nr 21-2016.pdf
08.06.2016Treść uchwał podjętych na ZWZA CSY SA – Załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Raport bieżący EBI nr 20-2016.pdf
08.06.2016Treść uchwał podjętych na ZWZA CSY S.A. w dniu 07.06.2016 r https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Raport bieżący EBI nr 19-2016.pdf
07.06.2016Zakończenie negocjacji ze spółką Azimuth. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Raport bieżący EBI nr 18-2016.pdf
30.05.2016Wygaśnięcie listu intencyjnego https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/05/Raport bieżący EBI nr 17-2016.pdf
12.05.2016Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 07.06.2016 r – projekty uchwał https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/05/Raport bieżący EBI nr 16-2016.pdf
12.05.2016Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 07.06.2016 r – treść ogłoszenia https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/05/Raport bieżący EBI nr 15-2016.pdf
12.05.2016Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 07.06.2016 roku oraz projekty uchwał https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/05/Raport bieżący EBI nr 14-2016.pdf
28.04.2016Podpisanie listu intencyjnego ze spółką Azimuth ? zmiana terminu zawarcia i rozliczenia transakcji. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/04/Raport bieżący EBI nr 13-2016.pdf
28.04.2016Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/04/Raport bieżący EBI nr 12-2016.pdf
26.04.2016Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/04/Raport bieżący EBI nr 11-2016.pdf
26.04.2016Treść uchwał podjętych na NWZA CSY S.A. w dniu 26.04.2016 r – zmiana statutu https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/04/Raport bieżący EBI nr 10-2016.pdf
26.04.2016Treść uchwał podjętych na NWZA CSY S.A. w dniu 2604.2016 r – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/04/Raport bieżący EBI nr 9-2016.pdf
26.04.2016Treść uchwał podjętych na NWZA CSY S.A. w dniu 26 kwietnia 2016 roku. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/04/Raport bieżący EBI nr 8-2016.pdf
20.04.2016Aktualizacja wysokości kapitału zakładowego Emitenta w KRS https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/04/Raport bieżący EBI nr 7-2016.pdf
31.03.2016Ogłoszenie o zwołaniu NWZA CSY S.A. na 26.04.2016 r – Opinia Zarządu https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/03/Raport bieżący EBI nr 6-2016.pdf
31.03.2016Ogłoszenie o zwołaniu NWZA CSY S.A. na 26.04.2016 r – Projekty uchwał https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/03/Raport bieżący EBI nr 5-2016.pdf
31.03.2016Ogłoszenie o zwołaniu NWZA CSY S.A. na 26.04.2016 r – Treść ogłoszenia https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/03/Raport bieżący EBI nr 4-2016.pdf
31.03.2016Ogłoszenie o zwołaniu NWZA CSY S.A. na dzień 26 kwietnia 2016 roku oraz projekty uchwał https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/03/Raport bieżący EBI nr 3-2016.pdf
22.03.2016Podpisanie listu intencyjnego ze spółką Azimuth. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/03/Raport bieżący EBI nr 2-2016.pdf
21.01.2016Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/01/Raport bieżący EBI nr 1-2016.pdf

19.12.2015Zmiana wysokości kapitału zakładowego Emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/12/Raport bieżący EBI nr 34-2015.pdf
19.12.2015Objęcie akcji serii D Emitenta w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/12/Raport bieżący EBI nr 33-2015.pdf
17.12.2015Wybór biegłego rewidenta. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/12/Raport bieżący EBI nr 32-2015.pdf
15.12.2015Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/12/Raport bieżący EBI nr 31-2015.pdf
07.12.2015Powołanie Członka Zarządu – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/12/Raport bieżący EBI nr 30-2015.pdf
07.12.2015Powołanie Członka Zarządu. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/12/Raport bieżący EBI nr 29-2015.pdf
02.12.2015Nabycie aktywów o istotnej wartości. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/12/Raport bieżący EBI nr 28-2015.pdf
07.10.2015Treść uchwał podjętych na NWZA CSY S.A. w dniu 06.10.2015 – zmiana statutu https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/10/Raport bieżący EBI nr 27-2015.pdf
07.10.2015Treść uchwał podjętych na NWZA CSY S.A. w dniu 06.10.2015 – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/10/Raport bieżący EBI nr 26-2015.pdf
07.10.2015Treść uchwał podjętych na NWZA CSY S.A. w dniu 6 października 2015 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/10/Raport bieżący EBI nr 25-2015.pdf
07.09.2015Zwołanie NWZA na 06.10.2015 – Opinia Zarządu https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/09/Raport bieżący EBI nr 24-2015.pdf
07.09.2015Zwołanie NWZA na 06.10.2015 – Projekty uchwał https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/09/Raport bieżący EBI nr 23-2015.pdf
07.09.2015Zwołanie NWZA na 06.10.2015 – Ogłoszenie https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/09/Raport bieżący EBI nr 22-2015.pdf
07.09.2015Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. na 6 października 2015 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/09/Raport bieżący EBI nr 21-2015.pdf
15.07.2015Korekta RB nr 15/2015 (życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej ?uzupełnienie raportu 12/2015) https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/07/Raport bieżący EBI nr 20-2015.pdf
14.07.2015Życiorysy zawodowe Członków RN (uzupełnienie raportu 12/2015) załącznik 4 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/07/Raport bieżący EBI nr 19-2015.pdf
14.07.2015Życiorysy zawodowe Członków RN (uzupełnienie raportu 12/2015) załącznik 3 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/07/Raport bieżący EBI nr 18-2015.pdf
14.07.2015Życiorysy zawodowe Członków RN (uzupełnienie raportu 12/2015) załącznik 2 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/07/Raport bieżący EBI nr 17-2015.pdf
14.07.2015Życiorysy zawodowe Członków RN (uzupełnienie raportu 12/2015) załącznik 1 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/07/Raport bieżący EBI nr 16-2015.pdf
14.07.2015Życiorysy zawodowe Członków RN (uzupełnienie raportu nr 12/2015) https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/07/Raport bieżący EBI nr 15-2015.pdf
14.07.2015Kooptacja Członka Rady Nadzorczej – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/07/Raport bieżący EBI nr 14-2015.pdf
14.07.2015Kooptacja Członka Rady Nadzorczej https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/07/Raport bieżący EBI nr 13-2015.pdf
14.07.2015Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/07/Raport bieżący EBI nr 12-2015.pdf
03.07.2015Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/07/Raport bieżący EBI nr 11-2015.pdf
03.07.2015Treść uchwał podjętych na ZWZW w dniu 29.06.2017 – Załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/07/Raport bieżący EBI nr 10-2015.pdf
03.07.2015Treść uchwał podjętych na ZWZA CSY S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/07/Raport bieżący EBI nr 9-2015.pdf
15.06.2015Kooptacja członka Rady Nadzorczej-załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/06/Raport bieżący EBI nr 8-2015.pdf
15.06.2015Kooptacja członka Rady Nadzorczej https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/06/Raport bieżący EBI nr 7-2015.pdf
01.06.2015Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku oraz projekty uchwał https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/06/Raport bieżący EBI nr 6-2015.pdf
25.05.2015Wniesienie aportu do spółki zależnej. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/05/Raport bieżący EBI nr 5-2015.pdf
09.04.2015Nabycie aktywów o istotnej wartości https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/04/Raport bieżący EBI nr 4-2015.pdf
02.04.2015Nabycie istotnych aktywów https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/04/Raport bieżący EBI nr 3-2015.pdf
24.03.2015Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/03/Raport bieżący EBI nr 2-2015.pdf
16.01.2015Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/01/Raport bieżący EBI nr 1-2015.pdf

31.10.2014Wybór biegłego rewidenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/10/Raport bieżący EBI nr 20-2014.pdf
27.06.2014Zmiana w składzie Rady Nadzorczej https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/06/Raport bieżący EBI nr 19-2014.pdf
27.06.2014Treść uchwał podjętych przez ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A. w Iławie w dniu 26 czerwca 2014 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/06/Raport bieżący EBI nr 18-2014.pdf
26.06.2014Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/06/Raport bieżący EBI nr 17-2014.pdf
02.06.2014Projekty uchwał ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/06/Raport bieżący EBI nr 16-2014.pdf
02.06.2014Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A. na dzień 26 czerwca 2014 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/06/Raport bieżący EBI nr 15-2014.pdf
19.04.2014Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie pierwszego dnia notowań akcji CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/04/Raport bieżący EBI nr 14-2014.pdf
15.04.2014Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/04/Raport bieżący EBI nr 13-2014.pdf
15.04.2014Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/04/Raport bieżący EBI nr 12-2014.pdf
26.03.2014Wyznaczenie pierwszego dnia notowań praw do akcji serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/03/Raport bieżący EBI nr 11-2014.pdf
26.03.2014Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/03/Raport bieżący EBI nr 10-2014.pdf
26.03.2014Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/03/Raport bieżący EBI nr 9-2014.pdf
21.03.2014Podjęcie decyzji o zamiarze zmiany rynku notowań akcji Emitenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/03/Raport bieżący EBI nr 8-2014.pdf
19.03.2014Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/03/Raport bieżący EBI nr 7-2014.pdf
12.03.2014Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/03/Raport bieżący EBI nr 6-2014.pdf
27.02.2014Podjęcie uchwały o dokonaniu przydziału akcji serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/02/Raport bieżący EBI nr 5-2014.pdf
17.02.2014Publikacja aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/02/Raport bieżący EBI nr 4-2014.pdf
06.02.2014Zmiana harmonogramu oferty akcji serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/02/Raport bieżący EBI nr 3-2014.pdf
16.01.2014Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/01/Raport bieżący EBI nr 2-2014.pdf
07.01.2014Zmiana harmonogramu oferty akcji serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/01/Raport bieżący EBI nr 1-2014.pdf

19.12.2013Zmiana harmonogramu oferty akcji serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/12/Raport bieżący EBI nr 19-2013.pdf
29.11.2013Podjęcie uchwały Zarządu GPW w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/11/Raport bieżący EBI nr 18-2013.pdf
27.11.2013Podjęcie uchwały Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/11/Raport bieżący EBI nr 17-2013.pdf
22.11.2013Zmiana harmonogramu oferty akcji serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/11/Raport bieżący EBI nr 16-2013.pdf
15.11.2013Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/11/Raport bieżący EBI nr 15-2013.pdf
14.11.2013Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/11/Raport bieżący EBI nr 14-2013.pdf
31.10.2013Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw poboru akcji zwykłych serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/10/Raport bieżący EBI nr 13-2013.pdf
31.10.2013Zawarcie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy w związku z planowaną ofertą publiczną akcji serii C https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/10/Raport bieżący EBI nr 12-2013.pdf
29.10.2013Wybór biegłego rewidenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/10/Raport bieżący EBI nr 11-2013.pdf
21.10.2013Treść uchwał podjętych przez NWZ Akcjonariuszy CSY S.A. w Iławie w dniu 21 października 2013 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/10/Raport bieżący EBI nr 10-2013.pdf
26.09.2013Projekty uchwał NWZ Akcjonariuszy CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/09/Raport bieżący EBI nr 9-2013.pdf
26.09.2013Ogłoszenie o zwołaniu NWZA CSY S.A. na dzień 21 października 2013 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/09/Raport bieżący EBI nr 8-2013.pdf
26.09.2013Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. na dzień 21 października 2013 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/09/Raport bieżący EBI nr 7-2013.pdf
06.06.2013Zmiana w składzie Rady Nadzorczej CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/06/Raport bieżący EBI nr 6-2013.pdf
05.06.2013Treść uchwał podjętych przez ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A. w dniu 5 czerwca 2013 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/06/Raport bieżący EBI nr 5-2013.pdf
10.05.2013Projekty uchwał ZWZA CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/05/Raport bieżący EBI nr 4-2013.pdf
10.05.2013Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A. na dzień 5 czerwca 2013 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/05/Raport bieżący EBI nr 3-2013.pdf
23.01.2013Harmonogram przekazywania raportów okresowych https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/01/Raport bieżący EBI nr 2-2013.pdf
23.01.2013Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/01/Raport bieżący EBI nr 1-2013.pdf

28.12.2012Wypowiedzenie umowy o animację https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/12/Raport bieżący EBI nr 8-2012.pdf
13.12.2012Wybór biegłego rewidenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/12/Raport bieżący EBI nr 7-2012.pdf
29.06.2012Treść uchwał podjętych przez ZWZA CSY S.A. w dniu 28 czerwca 2012 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/06/Raport bieżący EBI nr 6-2012.pdf
29.06.2012Treść uchwał podjętych przez ZWZA CSY S.A. w dniu 28 czerwca 2012 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/06/Raport bieżący EBI nr 5-2012.pdf
01.06.2012Projekty uchwał ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/06/Raport bieżący EBI nr 4-2012.pdf
01.06.2012Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 28 czerwca 2012 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/06/Raport bieżący EBI nr 3-2012.pdf
01.06.2012Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. na dzień 28 czerwca 2012 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/06/Raport bieżący EBI nr 2-2012.pdf
31.01.2012Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/01/Raport bieżący EBI nr 1-2012.pdf

20.12.2011Zmiany w Radzie Nadzorczej CSY S.A. z siedzibą w Iławie https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/12/Raport bieżący EBI nr 19-2011.pdf
20.12.2011Uchwały podjęte przez NWZA CSY S.A. w dniu 19 grudnia 2011 roku – Załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/12/Raport bieżący EBI nr 18-2011.pdf
20.12.2011Uchwały podjęte przez NWZA CSY S.A. w dniu 19 grudnia 2011 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/12/Raport bieżący EBI nr 17-2011.pdf
16.12.2011Informacja o otrzymaniu dotacji unijnej https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/12/Raport bieżący EBI nr 16-2011.pdf
01.12.2011Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/12/Raport bieżący EBI nr 15-2011.pdf
24.11.2011Korekta raportu dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/11/Raport bieżący EBI nr 14-2011.pdf
24.11.2011Korekta raportu dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/11/Raport bieżący EBI nr 13-2011.pdf
23.11.2011Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 2 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/11/Raport bieżący EBI nr 12-2011.pdf
23.11.2011Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 1 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/11/Raport bieżący EBI nr 11-2011.pdf
23.11.2011Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/11/Raport bieżący EBI nr 10-2011.pdf
19.07.2011Wybór biegłego rewidenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/07/Raport bieżący EBI nr 9-2011.pdf
29.06.2011Uchwały podjęte przez ZWZA CSY S.A. w dniu 28.06.2011 – Załącznik 1/1 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/06/Raport bieżący EBI nr 8-2011.pdf
29.06.2011Uchwały podjęte przez ZWZA CSY S.A. w dniu 28.06.2011 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/06/Raport bieżący EBI nr 7-2011.pdf
02.06.2011Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 2 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/06/Raport bieżący EBI nr 6-2011.pdf
02.06.2011Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. – Załącznik 1 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/06/Raport bieżący EBI nr 5-2011.pdf
02.06.2011Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/06/Raport bieżący EBI nr 4-2011.pdf
21.03.2011Zmiana terminu publikacji raportu za 2010 rok https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/03/Raport bieżący EBI nr 3-2011.pdf
08.03.2011Zawarcie znaczących umów https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/03/Raport bieżący EBI nr 2-2011.pdf
31.01.2011Harmonogram przekazywania raportów okresowych https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/01/Raport bieżący EBI nr 1-2011.pdf

22.12.2010Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Emitenta na 23 grudnia 2010r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2010/12/Raport bieżący EBI nr 5-2010.pdf
20.12.2010Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na 23 grudnia 2010r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2010/12/Raport bieżący EBI nr 4-2010.pdf
17.12.2010Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2010/12/Raport bieżący EBI nr 3-2010.pdf
17.12.2010Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2010/12/Raport bieżący EBI nr 2-2010.pdf
17.12.2010Uzyskanie dostępu do systemu EBI przez CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2010/12/Raport bieżący EBI nr 1-2010.pdf

20.05.2024 EBI 5/2024 Raport okresowy za I kwartał 2024 roku – treść raportuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/05/oze_ebi_5.2024_1kw.pdf
20.05.2024Raport okresowy za I kwartał 2024 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/05/OZE-1K2024.pdf
30.04.2024 EBI 4/2024 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny 2023 – treść raportuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/05/oze_ebi_4.2024_roczny-2023.pdf
30.04.2024Sprawozdanie z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 2023https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/05/Sprawozdanie-z-badania-SSF-OZE-Capital-SA-za-2023.pdf
30.04.2024Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2023https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/05/Wybrane-dane-2023-SSF-OZE.pdf
30.04.2024Skonsolidowane Sprawozdanie z działalności Zarządu 2023https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/05/Skonsolidowane-sprawozdanie-z-dzialalnosci-zarzadu-za-2023.pdf
30.04.2024Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2023https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/05/SSF2023-GRUPA-OZE-CAPITAL-SA.pdf
30.04.2024Sprawozdanie z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego 2023https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/05/Sprawozdanie-z-badania-JSF-OZE-Capital-SA-za-2023.pdf
30.04.2024Wybrane jednostkowe dane finansowe 2023https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/05/Wybrane-dane-2023-JSF-OZE.pdf
30.04.2024Jednostkowe Sprawozdanie z działalności Zarządu 2023https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/05/Jednostkowe-sprawozdanie-z-dzialalnosci-zarzadu-za-2023.pdf
30.04.2024Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2023https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/05/JSF-2023-OZE-CAPITAL-SA.pdf
14.02.2024 EBI 2/2024 Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku – treść raportuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/02/oze_ebi_2.2024_4kw.-2023.pdf
14.02.2024Raport okresowy za IV kwartał 2023 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2024/02/OZE-4K2023.pdf

14.11.2023 EBI 18/2023 Raport okresowy za III kwartał 2023 roku – treść raportuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/11/oze_ebi_18.2023_3K.pdf
14.11.2023Raport okresowy za III kwartał 2023 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/11/OZE-3K2023.pdf
09.10.2023Skorygowany raport okresowy za 2 kwartał 2023 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/10/OZE-2K2023-korekta.pdf
11.08.2023 EBI 16/2023 Raport okresowy za II kwartał 2023 roku – treść raportuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/08/oze_ebi_16.2023.pdf
11.08.2023Raport okresowy za II kwartał 2023 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/08/OZE-2K2023.pdf
05.06.2023 EBI 12/2023 Raport roczny skonsolidowany 2022 – treść raportuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/ebi_oze_12.2023_roczny-skonsolidowany-2022-1.pdf
05.06.2023Raport roczny 2022 – Sprawozdanie finansowe skonsolidowanehttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/SSF2022-GRUPA-OZE-CAPITAL-SA-1.pdf
05.06.2023Raport roczny 2022 – Sprawozdanie z działalności skonsolidowanehttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/Sprawozdanie-skonsolidowane-z-dzialalnosci-zarzadu-za-2022-1.pdf
05.06.2023Raport roczny 2022 – oświadczenia zarządu skonsolidowane SF 2022https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/Oswiadczenia-zarzadu-1.pdf
05.06.2023Raport roczny 2022 – wybrane dane finansowe skonsolidowanehttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/Wybrane-skonsolidowane-dane-finansowe-1.pdf
05.06.2023Raport roczny 2022 – sprawozdanie z badania SSF 2022https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/Sprawozdanie-z-badania-SSF-OZE-Capital-SA-za-2022-rok-1.pdf
31.05.2023 EBI 11/2023 Raport roczny jednostkowy 2022 – treść raportuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/EBI-11_2023.pdf
31.05.2023Raport roczny 2022 – Sprawozdanie finansowe jednostkowehttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/JSF2022-OZE-CAPITAL-SA-1.pdf
31.05.2023Raport roczny 2022 – Sprawozdanie z działalności jednostkowehttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/Jednostkowe-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-zarzadu-za-2022-1.pdf
31.05.2023Raport roczny 2022 – oświadczenia zarządu jednostkowe SF 2022https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/Oswiadczenia-zarzadu-jednostkowe-1.pdf
31.05.2023Raport roczny 2022 – wybrane dane finansowe jednostkowehttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/Wybrane-jednostkowe-dane-finansowe-1.pdf
31.05.2023Raport roczny 2022 – sprawozdanie z badania JSF 2022https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/06/Sprawozdanie-z-badania-JSF-OZE-Capital-SA-za-2022-rok-1.pdf
15.05.2023 EBI 8/2023 Raport okresowy za I kwartał 2023 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/05/oze_ebi_8.2023_1kw2023.pdf
15.05.2023Raport okresowy za I kwartał 2023 roku – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/05/OZE-1K2023.pdf
14.02.2023 EBI 2/2023 Raport okresowy za IV kwartał 2022 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/02/oze_ebi_2.2023.pdf
14.02.2023Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2023/02/OZE-4K2022.pdf

14.11.2022EBI 15/2022 Raport okresowy za 3 kwartał 2022 r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/11/oze_ebi_15.2022.pdf
14.11.2022Raport okresowy za 3 kwartał 2022r. – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/11/OZE-3K2022.pdf
17.08.2022EBI 14/2022 Raport okresowy za 2 kwartał 2022 r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/08/oze_ebi_14.2022_2-kw.22.pdf
17.08.2022Raport okresowy za 2 kwartał 2022r. – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/08/Raport-OZE-2K2022.pdf
16.06.2022EBI 9/2022 Raport okresowy za 1 kwartał 2022 r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/05/ebi-oze_9.2022_okresowy-1kw.pdf
16.05.2022Raport okresowy za 1 kwartał 2022r. – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/05/OZE-1K2022.pdf
20.04.2022EBI 7/2022 Raport roczny 2021 – Treść raportuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/04/rb_oze_7.2022_raport-roczny-2021.pdf
20.04.2022Raport roczny 2021 – Oświadczenia Zarząduhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/04/Oswiadczenia-zarzadu-final.pdf
20.04.2022Raport roczny 2021 – Wybrane danehttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/04/Wybrana-dane-finansowe-final.pdf
20.04.2022Raport roczny 2021 – Opinia biegłego skonsolidowane SFhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/04/OZE-Konsolidacja-sprawozdanie-2021-pod.pdf
20.04.2022Raport roczny 2021 – Opinia biegłego jednostkowe SFhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/04/OZE-sprawozdanie-2021-pod.pdf
20.04.2022Raport roczny 2021 – Sprawozdanie z działalnościhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/04/Sprawozdanie-z-dzialalnosci-zarzadu-za-2021-final.pdf
20.04.2022Raport roczny 2021 – Sprawozdanie finansowe skonsolidowanehttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/04/SSF2021-GRUPA-OZE-CAPITAL-SA-1904_final.pdf
20.04.2022Raport roczny 2021 – Sprawozdanie finansowehttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/04/SF2021-OZE-CAPITAL-SA_1904_final.pdf
11.04.2022EBI 6/2022 Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczejhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/04/oze_ebi_6.2022_uzupelnienie-zyciorysu-W.Kowalski.pdf
11.04.2022Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/04/zyciorys-zawodowy_Wojciech-Kowalski_-zalacznik.pdf
08.04.2022EBI 5/2022 Korekta raportu okresowego za 3 kwartał 2021r.https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/04/oze_ebi_5.2022_korekta-3kw2021.pdf
08.04.2022Korekta raportu okresowego za 3 kwartał 2021r. – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/04/OZE-3K2021-korekta.pdf
14.02.2022EBI 3/2022 Raport okresowy za IV kwartał 2021 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/02/oze_ebi_3.2022.pdf
14.02.2022Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2022/02/OZE-4K2021.pdf

12.11.2021EBI 15/2021 Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/11/oze_ebi_15.2021.pdf
12.11.2021Raport okresowy za III kwartał 2021 roku – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/11/OZE-3K2021.pdf
20.08.2021EBI 13/2021 Raport okresowy za II kwartał 2021r – korektahttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/08/Raport_2K_2021_korekta.pdf
20.08.2021Raport okresowy za II kwartał 2021r – korekta – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/08/Raport-2K-2021-korekta.pdf
13.08.2021EBI 12/2021 Raport okresowy za II kwartał 2021https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/08/Raport_2K_2021.pdf
13.08.2021Raport okresowy za II kwartał 2021- Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/08/Raport-2K-2021.pdf
14.05.2021EBI 7/2021 Raport okresowy za I kwartał 2021https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/oze_ebi_7.2021.pdf
14.05.2021Raport okresowy za I kwartał 2021 – Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/Raport-1K2021.pdf
10.05.2021EBI 6/2021 Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2020 rokhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/ebi_oze_6.2021-kor.-roczny.pdf
10.05.2021Raport roczny 2020-Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe po korekciehttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/SSF2020-Grupa-OZE-Capital-SA.pdf
05.05.2021EBI 5/2021 Raport roczny 2020https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/oze_ebi_5.2021_raport-roczny-2020.pdf
05.05.2021Raport roczny 2020-Opinia biegłego skonsolidowane SFhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/OZE-Capital-Konsolidacja-2020-opinia-bieglego.pdf
05.05.2021Raport roczny 2020-Opinia biegłego jednostkowe SFhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/OZE-Capital-2020-opinia-bieglego.pdf
05.05.2021Raport roczny 2020-Oświadczenia Zarząduhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/Oswiadczenia-zarzadu.pdf
05.05.2021Raport roczny 2020-Wybrane dane finansowehttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/Wybrana-dane-finansowe.pdf
05.05.2021Raport roczny 2020-Sprawozdanie z działalności i List do Akcjonariuszyhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/Sprawozdanie-z-dzialalnosci-zarzadu-za-2020.pdf
05.05.2021Raport roczny 2020-Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowehttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/SSF2020-Grupa-OZE-Capital.pdf
05.05.2021Raport roczny 2020-Sprawozdanie Finansowehttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/SF2020-OZE-Capital.pdf
12.02.2021EBI 3/2021 Raport okresowy za IV kwartał 2020 rokuhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/Raport-okresowy-za-IV-kwartal-2020-roku.pdf
12.02.2021Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku -Załącznikhttps://ozecapital.pl/wp-content/uploads/2021/05/Raport-okresowy-za-IV-kwartal-2020_zalacznik.pdf

13.11.2020Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2020 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/11/csy_ebi_17.2020.pdf
13.11.2020Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2020 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/11/CSY_raport-okresowy-za-III-kw-2020.pdf
14.08.2020Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2020 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/08/csy_II-kw_2020.pdf
14.08.2020Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2020 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/08/csy_rb_ebi_10_2020.pdf
28.05.2020Raport roczny CSY S.A. 2019- list Zarządu, oświadczenia, wybrane dane finansowe https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/05/List-Zarządu_wybrane-dane_oświadczenia_2019.pdf
28.05.2020Raport roczny CSY S.A. 2019- sprawozdanie Zarządu z działalności https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/05/Sprawozdanie-Zarządu-2019.pdf
28.05.2020Raport roczny CSY S.A. 2019- skonsolidowane sprawozdanie finansowe https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/05/Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-CSY-2019.pdf
28.05.2020Raport roczny CSY S.A. 2019- jednostkowe sprawozdanie finansowe https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/05/Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-CSY-2019.pdf
28.05.2020Raport roczny CSY S.A. 2019- skonsolidowane sprawozdanie biegłego rewidenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/05/CSY-sprawozdanie-biegłego-rewidenta-2019-skonsolidowane.pdf
28.05.2020Raport roczny CSY S.A. 2019- jednostkowe sprawozdanie biegłego rewidenta https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/05/CSY-sprawozdanie-biegłego-rewidenta-2019-jednostkowe.pdf
28.05.2020Raport roczny CSY S.A. za rok obrotowy 2019. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/05/csy_5_2020.pdf
14.02.2020Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2020 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/02/CSY-I-kw-2020.pdf
14.02.2020Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2020 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/02/csy_4_2020.pdf
14.02.2020Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2019 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/02/CSY_RAPORT-KWARTALNY_IV-kw.-2019.pdf
14.02.2020Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2019 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2020/02/CSY_2_2020.pdf

14.08.2019Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2019 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/08/CSY-III-kw-2019.pdf
14.08.2019Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2019 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/08/rb_csy_12_2019.pdf
14.08.2019Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2019 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/08/CSY_II-kw_2019.pdf
14.08.2019Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2019 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/08/CSY_rb_10_2019.pdf
14.05.2019Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2019 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/05/CSY_I-kw_2019.pdf
14.05.2019Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2019 roku – treść raportu https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/05/csy_6_2019.pdf
29.04.2019Raport roczny CSY S.A. za rok 2018 – list zarządu Zarządu 2018 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/04/List-Zarządu_oświadczenia.pdf
29.04.2019Raport roczny CSY S.A. za rok 2018 – sprawozdanie Zarządu 2018 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/04/Sprawozdanie-Zarządu_CSY_2018.pdf
29.04.2019Raport roczny CSY S.A. za rok 2018 – sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2018 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/04/Skonsolid.-Sprawozd.-fin.-CSY-31.12.2018.PODPISANY.pdf
29.04.2019Raport roczny CSY S.A. za rok 2018 – sprawozdanie finansowe 2018 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/04/Sprawozdanie-finansowe-CSY-31.12.2018.podpisany.pdf
29.04.2019Raport roczny CSY S.A. za rok 2018 – CSY konsolidacja sprawozdanie 2018 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/04/CSY-Konsolidacja-sprawozdanie-2018.pdf
29.04.2019Raport roczny CSY S.A. za rok 2018 – CSY sprawozdanie 2018 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/04/CSY-sprawozdanie-2018.pdf
29.04.2019Raport roczny CSY S.A. za rok 2018 – treść raportu https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/04/rb_csy_5_2019.pdf
14.02.2019Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał  2018 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/02/csy_4kw_2018.pdf
14.02.2019Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał  2018 roku – treść raportu https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2019/02/csy_4_2019.pdf

14.11.2018Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał  2018 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/11/CSY-III-KW_2018.docx.pdf
14.11.2018Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał  2018 roku – treść raportu https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/11/rb_csy_15_2018.pdf
13.08.2018Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał  2018 roku – treść raportu https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/08/EBI_CSY_11_2018.pdf
13.08.2018Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał  2018 roku – załącznik. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/08/CSY_II-kw_2018.pdf
14.05.2018Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał  2018 roku – załącznik. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/05/CSY-I-KW_2018.pdf
14.05.2018Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał  2018 roku. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/05/CSY_RB_7_2018.pdf
30.04.2018Raport roczny CSY S.A. za 2017 r – Stanowisko Zarządu i RN https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/04/CSY_stanowisko-Zarządu-i-RN_2017.pdf
30.04.2018Raport roczny CSY S.A. za 2017 r – List Zarządu i oświadczenia https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/04/CSY_List-Zarządu-i-Oświadczenia_2017.pdf
30.04.2018Raport roczny CSY S.A. za 2017 r – Sprawozdanie Zarządu z działalności  2017 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/04/CSY_Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności_2017.pdf
30.04.2018Raport roczny CSY S.A. za 2017 r – SSF Opinia Biegłego 2017 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/04/CSY_2017_SSF_MSSF_opinia_UHY-ECA.pdf
30.04.2018Raport roczny CSY S.A. za 2017 r – JSF Opinia Biegłego 2017 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/04/CSY_2017_JSF_MSSF_opinia_UHY-ECA.pdf
30.04.2018Raport roczny CSY S.A. za 2017 r – SSF 2017 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/04/CSY_SSF_2017.pdf
30.04.2018Raport roczny CSY S.A. za 2017 r – JSF 2017 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/04/CSY_JSF_2017.pdf
30.04.2018Raport roczny CSY S.A. za 2017 rok. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/04/CSY_EBI_6.2018.pdf
14.02.2018Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2017 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/02/csy_4kw_2017.pdf
14.02.2018Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2017 roku. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2018/02/csy_rb_4_2018.pdf

14.11.2017Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/11/CSY-Raport-okresowy-III-kwartał-2017.pdf
14.11.2017Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/11/CSY_rb_ebi_9_2017.pdf
14.08.2017Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/08/CSY_IIkw_2017.pdf
14.08.2017Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/08/EBI_CSY_2kw_2017.pdf
15.04.2017Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/04/CSY-I-kw-2017.pdf
15.04.2017Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/04/CSY_IIkw_2017.pdf
28.04.2017Raport roczny 2016-załącznik-list i oświadczenia zarządu https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/04/CSY_List_zarządu_i_oświadczenia_2016.pdf
28.04.2017Raport roczny 2016-załącznik-sprawozdanie zarządu https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/04/CSY_sprawozdanie_zarządu_z-działalności_2016.pdf
28.04.2017Raport roczny 2016-załącznik-SSF https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/04/CSY_SSF_2016.pdf
28.04.2017Raport roczny 2016-załącznik-JSF https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/04/CSY_JSF_2016.pdf
28.04.2017Raport roczny 2016-załącznik-opinia i raport biegłego-SSF https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/04/CSY_2016_SSF_MSSF_opinia_raport_biegłego-rewidenta.pdf
28.04.2017Raport roczny 2016-załącznik-opinia i raport biegłego-JSF https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/04/CSY_2016_JSF_MSSF_opinia_raport_biegłego-rewidenta.pdf
28.04.2017Raport roczny za rok obrotowy 2016. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/04/CSY_3_2017_roczny.pdf
14.02.2017Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/02/csy_4kw_2016.pdf
14.02.2017Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2017/02/rb_csy_2_2017.pdf

15.11.2016Raport okresowy za III kwartał 2016 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/11/EBI_CSY_IIIkw_2016.pdf
15.11.2016Raport okresowy za III kwartał 2016 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/11/CSY_III_kw_2016.pdf
15.08.2016Raport okresowy za II kwartał 2016 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/11/EBI_CSY_IIkw_2016.pdf
15.08.2016Raport okresowy za II kwartał 2016 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/08/CSY_IIkw_2016_załącznik.pdf
06.06.2016Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – list Zarządu oświadczenia https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – list Zarządu oświadczenia 06.06.2016.pdf
06.06.2016Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – sprawozdanie Zarządu z działalności https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – sprawozdanie Zarządu z działalności 06.06.2016.pdf
06.06.2016Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – skonsolidowane sprawozdanie finansowe https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – skonsolidowane sprawozdanie finansowe 06.06.2016.pdf
06.06.2016Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – jednostkowe sprawozdanie finansowe https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – jednostkowe sprawozdanie finansowe 06.06.2016.pdf
06.06.2016Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – raport biegłego – sprawozdanie skonsolidowane https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – raport biegłego – sprawozdanie skonsolidowane 06.06.2016.pdf
06.06.2016Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – opinia biegłego – sprawozdanie skonsolidowane https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – opinia biegłego – sprawozdanie skonsolidowane 06.06.2016.pdf
06.06.2016Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – raport biegłego – sprawozdanie jednostkowe https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – raport biegłego – sprawozdanie jednostkowe 06.06.2016.pdf
06.06.2016Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – opinia biegłego – sprawozdanie jednostkowe https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – opinia biegłego – sprawozdanie jednostkowe 06.06.2016.pdf
06.06.2016Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – treść raportu https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/06/Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – treść raportu 06.06.2016.pdf
13.05.2016Raport okresowy za I kwartał 2016 roku. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/05/Raport okresowy za I kwartał 2016 roku. 13.05.2016.pdf
13.05.2016Raport okresowy za I kwartał 2016 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/05/Raport okresowy za I kwartał 2016 roku – załącznik 13.05.2016.pdf
12.02.2016Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2015 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/02/Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2015 r. 12.02.2016.pdf
12.02.2016Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2015 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2016/02/Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2015 r. 12.02.2016_2.pdf

16.11.2015Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/11/Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku – załącznik 16.11.2015.pdf
16.11.2015Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2015 roku – treść raportu https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/11/Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2015 roku – treść raportu 16.11.2015.pdf
17.08.2015Raport okresowy II kwartał 2015 roku – załącznik https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/08/Raport okresowy II kwartał 2015 roku – załącznik 17.08.2015.pdf
17.08.2015Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2015 roku. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/08/Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2015 roku. 17.08.2015.pdf
15.05.2015Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2015 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/05/Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2015 roku 15.05.2015.pdf
30.04.2015Sprawozdanie Zarządu z działalności 2014 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/04/Sprawozdanie Zarządu z działalności 2014 30.04.2015.pdf
30.04.2015Sprawozdanie finansowe CSY 2014 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/04/Sprawozdanie finansowe CSY 2014 30.04.2015.pdf
30.04.2015Raport i opinia biegłych 2014 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/04/Raport i opinia biegłych 2014 30.04.2015.pdf
30.04.2015List Zarządu, Oświadczenia Zarządu, Wybrane dane finansowe 2014 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/04/List Zarządu, Oświadczenia Zarządu, Wybrane dane finansowe 2014 30.04.2015.pdf
30.04.2015Raport roczny CSY S.A. za 2014 rok https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/04/Raport roczny CSY S.A. za 2014 rok 30.04.2015.pdf
13.02.2015Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2014 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2015/02/Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2014 r. 13.02.2015.pdf

14.11.2014Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2014 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/11/Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2014 r. 14.11.2014.pdf
14.08.2014Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2014 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/08/Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2014 roku 14.08.2014.pdf
14.05.2014Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2014 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/05/Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2014 roku 14.05.2014.pdf
30.04.2014Sprawozdanie Zarządu z działalności 2013 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/04/Sprawozdanie Zarządu z działalności 2013 30.04.2014.pdf
30.04.2014Sprawozdanie finansowe 2013 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/04/Sprawozdanie finansowe 2013 30.04.2014.pdf
30.04.2014Opinia i raport biegłych 2013 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/04/Opinia i raport biegłych 2013 30.04.2014.pdf
30.04.2014List Zarządu, Oświadczenia Zarządu, Wybrane dane finansowe 2013 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/04/List Zarządu, Oświadczenia Zarządu, Wybrane dane finansowe 2013 30.04.2014.pdf
30.04.2014Raport roczny CSY S.A. za 2013 rok https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/04/Raport roczny CSY S.A. za 2013 rok 30.04.2014.pdf
14.02.2014Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2013 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2014/02/Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2013 roku 14.02.2014.pdf

14.11.2013Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2013 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/11/Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2013 roku 14.11.2013.pdf
15.08.2013Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2013 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/08/Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2013 roku 15.08.2013.pdf
14.05.2013Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2013 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/05/Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2013 roku 14.05.2013.pdf
30.04.2013Wybrane dane finansowe za rok 2012 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/04/Wybrane dane finansowe za rok 2012 30.04.2013.pdf
30.04.2013Oświadczenie Zarządu CSY S.A. w sprawie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/04/Oświadczenie Zarządu CSY S.A. w sprawie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect 30.04.2013.pdf
30.04.2013Oświadczenie Zarządu CSY S.A. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/04/Oświadczenie Zarządu CSY S.A. 30.04.2013.pdf
30.04.2013List Zarządu CSY S.A. do akcjonariuszy i inwestorów https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/04/List Zarządu CSY S.A. do akcjonariuszy i inwestorów 30.04.2013.pdf
30.04.2013Sprawozdanie Zarządu CSY S.A. z działalności za rok 2012 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/04/Sprawozdanie Zarządu CSY S.A. z działalności za rok 2012 30.04.2013.pdf
30.04.2013Sprawozdanie finansowe CSY S.A. za rok 2012 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/04/Sprawozdanie finansowe CSY S.A. za rok 2012 30.04.2013.pdf
30.04.2013Raport i opinia biegłego rewidenta 2012 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/04/Raport i opinia biegłego rewidenta 2012 30.04.2013.pdf
30.04.2013Raport roczny CSY S.A. za 2012 rok https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/04/Raport roczny CSY S.A. za 2012 rok 30.04.2013.pdf
15.02.2013Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2012 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2013/02/Raport okresowy CSY S.A. za IV kwartał 2012 roku 15.02.2013.pdf

14.11.2012Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2012 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/11/Raport okresowy CSY S.A. za III kwartał 2012 roku 14.11.2012.pdf
16.08.2012Raport za II kwartał 2012r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/08/Raport za II kwartał 2012r. 16.08.2012.pdf
14.05.2012Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2012 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/05/Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2012 roku 14.05.2012.pdf
30.04.2012Opinia i raport biegłego rewidenta 2011 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/04/Opinia i raport biegłego rewidenta 2011 30.04.2012.pdf
30.04.2012Sprawozdanie z działalności zarządu za 2011 rok https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/04/Sprawozdanie z działalności zarządu za 2011 rok 30.04.2012.pdf
30.04.2012Sprawozdanie finansowe za 2011 rok https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/04/Sprawozdanie finansowe za 2011 rok 30.04.2012.pdf
30.04.2012List Zarządu i oświadczenia do Raportu rocznego za 2011 rok https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/04/List Zarządu i oświadczenia do Raportu rocznego za 2011 rok 30.04.2012.pdf
30.04.2012Raport roczny CSY S.A. za 2011 rok https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/04/Raport roczny CSY S.A. za 2011 rok 30.04.2012.pdf
14.02.2012Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2012/02/Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku 14.02.2012.pdf

15.11.2011Korekta raportu okresowego za 3 kwartał 2011r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/11/Korekta raportu okresowego za 3 kwartał 2011r. 15.11.2011.pdf
14.11.2011Raport za 3 kwartał 2011 r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/11/Raport za 3 kwartał 2011 r. 14.11.2011.pdf
17.08.2011Raport za 2 kwartał 2011r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/08/Raport za 2 kwartał 2011r. 17.08.2011.pdf
13.05.2011Raport za 1 kwartał 2011r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/05/Raport za 1 kwartał 2011r. 13.05.2011.pdf
08.04.2011Sprawozdanie finansowe za rok 2010 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/04/Sprawozdanie finansowe za rok 2010 08.04.2011.pdf
08.04.2011Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/04/Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010 08.04.2011.pdf
08.04.2011List Prezesa Zarządu i oświadczenia do raportu za rok 2010 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/04/List Prezesa Zarządu i oświadczenia do raportu za rok 2010 08.04.2011.pdf
08.04.2011Raport roczny 2010 https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/04/Raport roczny 2010 08.04.2011.pdf
15.02.2011Raport za 4 kwartał 2010r. https://ozecapital.pl/wp-content/uploads/docs/2011/02/Raport za 4 kwartał 2010r. 15.02.2011.pdf