Władze spółki

OZE Capital
OZE Capital

Zarząd

Grzegorz Wrona – Prezes Zarządu

OZE Capital
OZE Capital

Rada Nadzorcza

Mirosław Janik – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Matyaszczyk – Członek Rady Nadzorczej

Szymon Klimaszyk – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Czujko – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Szostek – Członek Rady Nadzorczej