Władze spółki

OZE Capital
OZE Capital

Zarząd

Grzegorz Wrona – Prezes Zarządu

OZE Capital
OZE Capital

Rada Nadzorcza

Aneta Niedziela – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Tomsia – Zając – Członek Rady Nadzorczej

Aleksander Dominiczak – Członek Rady Nadzorczej

Szymon Klimaszyk – Członek Rady Nadzorczej

Janusz Parkitny – Członek Rady Nadzorczej