Władze spółki

OZE Capital
OZE Capital

Zarząd

Grzegorz Wrona – Prezes Zarządu

OZE Capital
OZE Capital

Rada Nadzorcza

Maciej Szostek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Janik – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Matyaszczyk – Członek Rady Nadzorczej

Szymon Klimaszyk – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Czujko – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Wrona – życiorys zawodowy

Maciej Szostek – Przewodniczący Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – życiorys zawodowy

Mirosław Janik – Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – życiorys zawodowy

Paweł Matyaszczyk – Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – życiorys zawodowy

Szymon Klimaszyk – Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – życiorys zawodowy

Tomasz Czujko – Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – życiorys zawodowy