Władze spółki

OZE Capital
OZE Capital

Zarząd

Grzegorz Wrona – Prezes Zarządu

OZE Capital
OZE Capital

Rada Nadzorcza

Aneta Niedziela – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Witold Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Matyaszczyk – Członek Rady Nadzorczej

Szymon Klimaszyk – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Karpiński – Członek Rady Nadzorczej