Aktualności
OZE Capital
OZE Capital
OZE Capital

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy z ekspertami gazu i ropy w stanie Teksas, USA

Zarząd OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku informuje, że podpisał list intencyjny dotyczący ustalenia warunków współpracy z firmami KAMINSKI ENTERPRISES, LLC oraz AMERPOL DBA – Paul Gumela. Emitent chce wykorzystać wiedzę i know-how amerykańskich firm do realizacji inwestycji w sektorze energetycznym na obszarze stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych.

Celem podpisania listu intencyjnego jest podjęcie negocjacji dotyczących warunków doradztwa, które będzie obejmować wiedzę z technologii i procesów związanych z intensyfikacją wydobycia gazu i ropy oraz produkcji energii elektrycznej z gazu ziemnego pozyskiwanego bezpośrednio z pól naftowych/gazowych.

Potencjalna współpraca uzupełni kompetencje Emitenta w zakresie branży OZE oraz wpisuję się w szerszą strategię grupy kapitałowej. Decyzja co do nawiązania współpracy nastąpi w wyniku negocjacji, których zakończenie strony ustaliły na koniec września 2021 roku.

Więcej informacji zawiera opublikowany raport ESPI nr 12/2021 – Raport