Aktualności
OZE Capital
OZE Capital
OZE Capital

Nabycie udziałów w spółce posiadającej koncesję na obrót energią

Spółka zależna OZE OBRÓT Sp. z o.o. w dniu 27 września br. przejęła 100% udziałów w spółce OZE ENERGY Sp. z o.o. posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną oraz na obrót paliwami gazowymi wydane przez URE (Urząd Regulacje Energetyki). Przejęty podmiot posiada kilkuletnie doświadczenie w handlu energią i kompetentny zespół z branży.

Realizujemy w ten sposób wyznaczoną strategię i poszerzenie kompetencje o zakres handlu energią elektryczną i paliwami gazowymi. OZE CAPITAL będzie wychodził naprzeciw
konsumentom oraz firmom oferując im nowoczesne usługi energetyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji w Raporcie EBI Tutaj