Polityka prywatności

OZE Capital

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OZE Capital

Twoja prywatność jest dla nas istotna i robimy wszystko by chronić Twoje prawa do poufności danych. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób pozyskujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Ten dokument ma zastosowanie do danych osobowych naszych Użytkowników strony internetowej, Klientów czy Kandydatów na stanowisko w OZE CAPITAL.

Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, bez względu na to, czy jesteś naszym klientem, inwestorem, czy świadczymy dla Ciebie usługę, korzystamy z usługi świadczonej przez Ciebie, czy po prostu odwiedzasz i przeglądasz naszą stronę internetową.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, niezależnie od tego, czy są dokonywane w sposób zautomatyzowany czy nie, są to np. zbieranie, przechowywanie, usuwanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, opracowywanie czy ograniczanie danych. W OZE CAPITAL przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby gromaczenia, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania danych.

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO), o których mowa w opisanych poniżej przypadkach jest OZE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Olsztyna, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367655, NIP: 7441667139, REGON: 519608547, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 32,4 mln zł, adres elektroniczny: biuro@ozecapital.pl.

W określonych sytuacjach, korzystając z niektórych z usług, możemy Cię poprosić o przekazanie swoich danych innemu Administratorowi. Będzie to jednak jasno wynikało z informacji, którą otrzymasz od nas w momencie zebrania Twoich danych.

Jak mogę uzyskać dostęp do przekazanych danych osobowych, poprawić je lub wycofać?

Pamiętaj, że nawet jeśli już posiadamy Twoje dane osobowe, to w dalszym ciągu przysługują Ci różnego rodzaju prawa z nimi związane. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych skontaktuj się z nami pisząc na adres email: biuro@ozecapital.pl . Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Prawo do sprzeciwu: Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane, bo uznajemy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, z czym Ty się nie zgadzasz, masz prawo do sprzeciwu oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania. Odpowiemy na Twój wniosek tak szybko jak tylko będziemy w stanie.

Prawo do wycofania zgody: W przypadku, w którym Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) możesz w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę. Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań (na przykład profilowania) lub zgody na prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych możesz zatem w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do danych, ich zmiany, aktualizacji i usunięcia: Masz prawo w dowolnym momencie poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych i potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy. Możesz również zażądać zmiany, poprawienia, aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych.

Prawo do zapomnienia: W niektórych sytuacjach takich jak na przykład bezprawne przetwarzanie Twoich danych, masz prawo żądać niezwłocznego „wymazania” swoich danych osobowych (tzw. prawo do zapomnienia). Odpowiemy na Twój wniosek tak szybko jak to możliwe, nie później niż w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu). Twoje dane zostaną przez nas usunięte gdy zostanie spełniona choć jedna z następujących przesłanek:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • jeśli osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • jeśli osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w związku ze swoją szczególną sytuacją albo wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • jeśli dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usługi społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe. Zachowamy jednak Twoje imię i nazwisko w naszym rejestrze osób, które nie życzą sobie kontaktu, dzięki czemu zmniejszymy prawdopodobieństwo kontaktowania się z Tobą w przyszłości, jeżeli Twoje dane zostaną pozyskane w innych okolicznościach. Możesz jednak swobodnie zdecydować, że nie chcesz, abyśmy tak zrobili.

Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo, według swojego uznania, przekazać swoje dane od nas innemu administratorowi danych. Pomożemy Ci w tym – albo bezpośrednio przekazując Twoje dane za Ciebie jeśli jest to technicznie możliwe, albo przekazując Ci kopie w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego.

Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru: Masz również prawo do złożenia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru, czyli w urzędzie państwowym, powołanym do nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce. Jeśli zatem korzystasz z usług OZE CAPITAL w Polsce lub świadczysz usługi na rzecz naszej firmy w Polsce to organem nadzoru do dnia 24 Maja 2018 jest Generalny Inspektor ochrony Danych osobowych (http://www.giodo.gov.pl), natomiast od dnia 25 Maja 2018 będzie to Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych.

Pamiętaj, że jeżeli Twoje zainteresowania lub wymogi ulegną zmianie, możesz zrezygnować z subskrypcji części lub wszystkich naszych treści marketingowych (na przykład emaili z powiadomieniami o ogłoszeniach lub newsletterów OZE CAPITAL), klikając w link anulowania subskrypcji w emailu lub aktualizując swoje preferencje wysyłając nam wiadomość poprzez formularz kontaktowy.

Dane Użytkowników strony internetowej

O kogo chodzi? Ten fragment dotyczy jakiejkolwiek osoby wchodzącej na jakąkolwiek stronę internetową OZE CAPITAL. Jakie dane zbieramy? Gromadzimy ograniczoną ilość danych od Użytkowników naszej strony internetowej w celu poprawienia Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej i ułatwienia zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to takie informacje, jak sposób korzystania z naszej strony internetowej, częstotliwość, z jaką wchodzisz na nasza stronę internetową, i godziny, w których nasza strona internetowa jest najpopularniejsza. W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe? W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz opcje do wyboru, kliknij tutaj. Będziemy również gromadzić od Ciebie dane, gdy będziesz kontaktować się z nami przez stronę internetową, na przykład używając funkcji formularza kontaktowego.

Dane klienta

O kogo chodzi? Ten fragment dotyczy zarówno naszych klientów jak i innych osób, na rzecz których OZE CAPITAL świadczy usługi w toku prowadzenia swojej działalności. Jeżeli jesteś Klientem OZE CAPITAL, musimy gromadzić i wykorzystywać informacje dotyczące Ciebie lub osób w Twojej organizacji w toku świadczenia dla Ciebie takich usług. Jakie dane gromadzimy i w jaki sposób? Robimy to na trzy sposoby: bezpośrednio od Ciebie, automatycznie lub od osób trzecich i z innych źródeł (np. CEIDG czy KRS). Głównym powodem wykorzystywania informacji o Klientach jest upewnienie się, że ustalenia umowne pomiędzy nami mogą być należycie wdrożone, aby relacja przebiegała sprawnie. Gromadzone przez nas dane dotyczące Klientów są w zasadzie bardzo nieliczne. Zasadniczo potrzebujemy tylko Twoich danych kontaktowych lub danych kontaktowych osób w Twojej organizacji (takich jak ich imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail) w celu umożliwienia nam zapewnienia sprawnego przebiegu naszej relacji. Możemy także posiadać dodatkowe informacje, które ktoś z Twojej organizacji zdecydował się nam podać. W pewnych okolicznościach, np. w przypadku interakcji z zespołami finansowymi i ds. ściągania należności, nasze rozmowy z Tobą mogą być rejestrowane w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów. Jeżeli będziemy z jakichkolwiek powodów potrzebować dodatkowych danych osobowych, zawiadomimy Cię.