Aktualności
OZE Capital
OZE Capital
OZE Capital

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi

Zarząd OZE Capital S.A. informuje o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego zamiaru zakupu spółki posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi. jest to kolejny krok będący realizacją założeń określonych w strategii rozwojowej naszej grupy kapitałowej. Więcej szczegółów można znaleźć w raporcie ESPI 8/2021 z dnia 28.05.2021r. w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty/ESPI