Aktualności
OZE Capital
OZE Capital
OZE Capital

Zawarcie umowy o współpracy w obszarze realizacji inwestycji fotowoltaicznych

Zarząd spółki OZE Capital S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2021 roku Spółka podpisała z Bras S.A. z siedzibą Bydgoszczy umowę ramową o współpracy w zakresie realizacji inwestycji fotowoltaicznych. Na podstawie Umowy strony zamierzają podjąć wzajemną współpracę obejmującą m.in. projektowanie i budowę
farm fotowoltaicznych, projektowanie i wykonanie przyłączy elektroenergetycznych, obrót energią elektryczną oraz transport energii pomiędzy odległymi punktami wytworzenia i odbioru.

Więcej informacji w Zakładce Raporty ESPI