Aktualności
OZE Capital
OZE Capital

Życzenia świąteczne 2021!

Życzenia Świąteczne 2021!

Powoli dobiega końca bardzo pracowity dla nas rok 2021. To był okres ciężkiej pracy, której efekty mamy nadzieję ujrzeć już w przyszłym roku.

OZE Capital systematycznie rozbudowuje kompetencje w branży energii odnawialnej. Nabyliśmy m.in. 100 % udziałów w spółce OZE ENERGY Sp. z o.o. posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną oraz na obrót paliwami gazowymi wydane przez URE. Podjęliśmy decyzję o upublicznieniu spółek zależnych Semper Power Sp. z o.o. oraz Agro Steel Sp. z o.o. Cały czas pracujemy nad budową linii technologicznej służącej do produkcji elementów konstrukcyjnych wykorzystywanych przy montażu naziemnych instalacji fotowoltaicznych.

Podpisaliśmy również perspektywiczną umowę ramową o współpracy z giełdową spółką Bras w zakresie realizacji inwestycji fotowoltaicznych. Równocześnie jesteśmy wciąż otwarci na nowe akwizycje zarówno w kraju jak i zagranicą. W tym miejscu dziękujemy Naszym Pracownikom i Klientom za te minione 12 miesięcy.

Korzystając z okazji chcielibyśmy złożyć również życzenia świąteczno-noworoczne Naszym Akcjonariuszom, zarówno krajowym jak i zagranicznym (m.in. ENSIGN PEAK ADVISORS, INC.). Wymienione wyżej przedsięwzięcia pozwalają nam z optymizmem patrzeć na najbliższe kwartały.

Wszelkiej pomyślności w 2022 roku życzy Państwu Zarząd OZE Capital.