Aktualności
OZE Capital
OZE Capital
OZE Capital

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE Capital S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE Capital S.A. na dzień 21 czerwca 2022r.

Więcej w zakładce Walne zgromadzenia